Pengajian

Kajian Muslimah Rutin Ibu-Ibu Aisyiyah, Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sukabumi


Kajian Muslimah Rutin Ibu-Ibu Aisyiyah, Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jum'at, 26 Januari 2018

Alhamdulillah telah selesai kembali dilaksanakan Kajian Muslimah rutin ibu-ibu 'Aisyiyah, dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Kajian kali ini disampaikan oleh Ibu Leonita Siwiyanti, S.Ag., M.M. membahas tentang "Istilah-Istilah dalam Al-Qur'an".
Sekilas kembali kami sampaikan kajian yang telah dibahas yakni;

AYAT SAJDAH
Ayat-ayat yang disunnahkan melakukan sujud tilawah ketika membacanya.

SAKTAH
Berhenti sejenak tanpa bernafas.

ISYMAM
Menampakkan harakat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir.

IMALAH
Pembacaan fathah yang miring ke kasrah.

TASHIL
Membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan atau samar.

NAQL
Memindahkan harakat hamzah pada huruf sebelumnya. Hal ini dikarenakan hamzahnya berupa hamzah washal.

NUN WIQOYAH
Nun yang harus dibaca kasrah ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah washal. agar tanwin tetap terjaga.

SHIFRUL MUSTADIR
Tanda bulatan diatas huruf alif, wawu dan ya yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak difungsikan baik ketika washal maupun waqaf.

SHIFRUL MUSTATHIL QOIM
Bulatan lonjong tegak biasanya diletakan diatas alif, alit tersebut tidak dibaca panjang ketika washal namun dibaca panjang ketika waqaf.

Demikian semoga bermanfa'at.